icon
icon
icon
icon
icon
icon

FIDIAS ACTUARIOS


SERVEIS:
Els serveis de consultoria integral que s'oferixen  en les diferents matèries d'especialització, són :

fbg_img
 COMPROMISOS PER 
 PENSIONS

Compromisos per pensions .

>> Més Informació

fbg_img
 PREJUBILACIONS, 
 JUBILACIONS

 Jubilacions parcials i baixes incentivades.

>> Més Informació

fbg_img
 RETRIBUCIÓ DIF. 
 DIRECTIVOS  

Retribució diferida de directius.

>> Més Informació


 

 

 

fbg_img
 COMPTABILITAT  
 NORMES:

Normes internacionals de comptabilitat .

>> Més Informació

fbg_img
 OPERACIONS: 
 PREU DE MERCAT

Operacions vinculades, preu mercat .

>> Més Informació

fbg_img
 INVESTIGACIÓ DE 
 MERCAT  

Investigació i técniques de mercat.

>> Més Informació


 

 

 

fbg_img
 FUSIÓ I ADQUISICIÓ
 D' EMPRESES

Fusió i adquisició d' empreses.

>> Més Informació

fbg_img
 PERITATGE
 ACTURIAL

Peritatge acturial en procediments judicials.

>> Més Informació

fbg_img
 FORMACIÓ DE 
FORMACIÓN

Formació.

>> Més Informació

 

 

 

 

fbg_img
 SOLVENCIA II Y 
 BASILEA II

Fusió i adquisició d'empreses .

>> Més Informació