icon
icon
icon
icon
icon
icon

FIDIAS ACTUARIOS

 


COLABORACIONS:
FIDIAS ACTUARIOS és un despatx obert a altres bufets, despatxos professionals i empreses per a col•laboracions puntuals o continuades que aquests poguessin precisar en les diferents àrees del dret que són pròpies del nostre despatx per la seva especialització, experiència i dedicació

 

Health Coach
La salut del seu negoci és directament proporcional a la salut dels seus directius.
L'excel·lència personal és la millor imatge per a la seva empresa.
- Amb el procés de coaching, convertir les amenaces en oportunitats formarà part del camí a l'excel·lència -
Jordi Planes.
Health Coach.